KPR möte 200918

Minnesanteckningar från KPRs digitala möte 200918

  • En vårbild på Stadshuset kanske mötet var här