Årsmötesprotokollet 200210

Nu kan du läsa årsmötesprotokollet här. Alla årsmöteshandlingar finns även under fliken "Om föreningen".