Medlemsavgift 2020

Till medlemmar som ännu inte har betalat sin medlemsavgift för år 2020 är vi tacksamma om ni använder betalningsuppgifterna som står på avin från SPF Seniorerna förbundet, Stockholm. Förfallodag är 28 februari 2020.

Om det är två personer i samma hushåll som är medlemmar är det viktigt att de gör två inbetalningar med olika OCR-nummer dvs att de använder det OCR-nummer som står på respektive avi.

Det är många som betalar två medlemsavgifter på ett OCR-nummer och då kommer den ena personen stå som obetald.

Ditt medlemskort kommer med tidningen Senioren i februari 2020.

Tusen tack på förhand!

Hälsningar Förbundskansliet

 /Ingegärd Nylund SPF Seniorerna Kiladalen