Minnesanteckningar från gemensamt möte med KAR, KFR och KPR 201127

Margaretha Roos KPR har varit på ett digitalt möte med KPR och de andra råden 201127.

  • Digitalt möte med Anhörigrådet, Funktionshinderrådet, Pensionärsrådet.

Bifogat finner ni minnesanteckningar från mötet den 27 november med råden.

Bifogar även som bilaga ett dokument där Sofia Amloh har sammanställt svar på de frågor som inte blev besvarade under mötet.

Margaretha Roos

För att läsa minnesanteckningarna och bilagan klicka här

SPF Seniorerna Kiladalen