Landskapscirkel om Öland.

Höstens cirkel som handlar om Öland startar måndagen den 28 oktober 2019 i Tuna församlingshem, nedre plan.

  • Solliden på Öland.

Höstens cirkel som handlar om Öland startar

  • Måndagen den 28 oktober, starttiden är kl. 14.00 i Tuna församlingshem, nedre plan.

Vi har ytterligare 2 träffar i höst

  • Måndagen den 18 november, starttiden är kl. 14.00 i Tuna församlingshem, nedre plan.
  • Måndagen den 25 november, starttiden är kl. 14.00 i Tuna församlingshem, nedre plan.

Medtag eget fika!

Runa Fager

SPF Seniorerna Kiladalen