Kommunala pensionärsrådet KPR

Nu finns protokollet tillgängligt på kommuns hemsida från det sista KPR-mötet som var 190906.

  • Margaretha Roos är vårt KPR-ombud.