Studier/Utbildning ansvarig

Valberedningen saknar någon som vill åta sig uppgiften att vara ansvarig för studieverksamheten i föreningen. Studierna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som också hjälper till.

  • Hjälp, finns det ingen som kan ta hand om studierna?

Valberedningen saknar någon som vill åta sig uppgiften att vara ansvarig för studieverksamheten i föreningen. Studierna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som också hjälper till.

Är det någon som känner för uppgiften kontakta valberedningen och Elisabeth Lindkvist telefon 0702-791192 eller epost elilin46@gmail.com

Valberedningen

SPF Seniorerna Kiladalen