Digitala betalningar

Ännu en utbildning i digitala betalningar, betala med Swish, göra bankärenden med mobilen mm.

  • Smartphone

Det måste vara minst 15 st deltagare för att det ska bli en utbildning. Den pågår i tre timmar. Du kan ta med din smarttelefon eller komma ändå.

Det är Länsstyrelsen som kommer och utbildar oss. Vi måste lämna ett besked till dom innan årsskiftet om vi är så många  som minst 15 st i annat fall blir det inget av.

Utbildningen ska vara nästa år i januari eller februari och den är helt gratis.

Lokal blir IK Tuns klubblokal. Lista finns för intresseanmälan på månadsmötet den 11 november. Du kan också ringa till Runa och anmäla dig.

Ansvarig: Runa Fager telefon 070-2932678 eller 0155-57148.

SPF Seniorerna Kiladalen