Månadsmöte i Tuna församlingshem 190311

Sånggruppen Visavi gav 115 medlemmar en harmonisk och härlig visstund vid månadsmöte i Tuna församlingshem den 11 mars. De grävde ur en fin visskatt av bl.a. Nils Ferlin, Evert Taube och även Beatles fick vara med och lite allsång blev det också.

  • Sånggruppen Visavi

SPF Seniorerna Kiladalen

Inger Frisk informerade om enkät gällande föreningens arbete och önskvärda förändringar. Många svar hade inkommit med mycket intressanta förslag som styrelsen kommer att arbeta vidare med.

Margaretha Roos informerade om KPR sammanträde (Kommunala Pensionärsrådet) där framförallt boendeformer inom kommunen diskuterades.

Landskapsresa till Dalarna är aktuell liksom en fullbokad Cinderellakryssning, resa till Harstena samt Hangö.

Ordföranden tackade Lundakommitten som fixat kaffe och semla.

Mötet avslutades med lotteri och fina vinster.

Text: Gunvor Hultin Kristensson

Bild: Per Kristensson

 Fler bilder finns i bilgalleriet klicka här