KPR protokoll 190308

Nu kan du läsa protokollet från KPR-mötet 190308. Margareta Roos informerade på sista månadsmötet om det.

  • Margareta Roos