Medlemskort 2019

Medlemskort för 2019 kommer att skickas till alla medlemmar tillsammans med Senioren nr 2. Utgivningsdatum 28 februari 2019.

  • Tidningen Seniorern
  • Medlemskort för 2019
  • Tidningen Seniorern
  • Medlemskort för 2019