Årsmöteshandlingar 190211

Nu finns alla handlingar från årsmötet här på hemsidan. Det är årsberättelsen, årsmötesprotokollet, revisionsberättelsen. Finns under meny "Om föreningen".

  • Årsmöte