Årsmöte 190211

Ett stort antal medlemmar hade hörsammat kallelsen till föreningens årsmöte den 11 februari i Tuna församlingshem. Efter att ordföranden hälsat alla välkomna, berättade Lennart Nederhed om sin bakgrund och om olika episoder som hänt under hans 70-åriga karriär inom polisyrket och som han sammanfattat i boken "Polisen med filttofflorna".

  • SPF Seniorerna Kiladalens styrelse 2019.
  • Lennart Nederhed berättar.
  • Fullt i församlingshemmet.
  • SPF Seniorerna Kiladalens styrelse 2019.
  • Lennart Nederhed berättar.
  • Fullt i församlingshemmet.

SPF Seniorerna Kiladalen

Ett stort antal medlemmar hade hörsammat kallelsen till föreningens årsmöte den 11 februari i Tuna församlingshem.

Efter att ordföranden hälsat alla välkomna, berättade Lennart Nederhed om sin bakgrund och om olika episoder som hänt under hans 70-åriga karriär inom polisyrket och som han sammanfattat i boken "Polisen med filttofflorna".

Efter kaffe och smörgås avverkades sedvanliga årsmötesförhandlingar under ledning av Jan Eriksson.

Till ordförande omvaldes Catarina Ekström. Nya medlemmar i styrelsen invaldes Lars Gustavsson och Elisabeth Lindqvist. Övriga styrelseledamöter omvaldes.

Avgående ledamöter och funktionärer avtackades med blommor och presentkort.

Karin Tallberg höll parentation över avlidna medlemmar.

Mötet avslutades med lotteri och ordföranden tackade Kilakommittén.

Text: Gunvor Hultin Kristensson

Bild: Per Kristensson

Fler bilder finns i bildgalleriet klicka här