Kommunala Pensionärsrådet KPR

  • Margaretha Roos SPF Seniorerna Kiladalen

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Kommunala Pensionärsrådet väljs för en period om fyra år och består av fyra politiker utsedda av kommunfullmäktige och 15 personer valda från de olika pensionärsorganisationerna.

Kommunala Pensionärsrådet har fem sammanträden per år och även fem arbetsutskottssammanträden. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Ordförande: Sofia Amloh

SPF Seniorerna Kiladalen och Stigtomta-Vrenabygden delar på en plats. Kiladalen har den ordinarie platsen. Mandattiden följer det vanliga valet och är på fyra år. Margaretha Roos är vald på fyra år. År 2019 till och med år 2022.

  • Ordinarie: Margaretha Roos, tel 072-2410100, SPF Seniorerna Kiladalen
  • Ersättare: Birgit Karlsson, tel 070-5550075, SPF Seniorerna Stigtomta-Vrenabygden

Text: Ingegärd Nylund

SPF Seniorerna Kiladalen

210608 Minnesanteckningar från KAR, KFR och KPR digitalt möte klicka här

210407 Minnesanteckningar från KAR, KFR och KPR digitalt möte klicka här

210407 FoU i Sörmland presentation av råden klicka här

210217 Minnesanteckningar från KAR, KFR och KPR digitalt möte klicka här

210217 Bilaga, presentation information kollektivtrafik klicka här

210217 Bilaga, presentation levande bibliotek klicka här

210126 Minnesanteckningar från KAR, KFR och KPR digitalt möte klicka här

201127 Minnesanteckningar från KAR, KFR och KPR digitalt möte klicka här

201127 Bilaga till minnesanteckningar 201127 klicka här

200918 Minnesanteckningar KPR digitalt möte klicka här

200221 Protokoll från KPR möte klicka här

191213 Protokoll från KPR möte klicka här

190906 Protokoll från KPR möte klicka här

190510 Protokoll från KPR möte klicka här

190308 Protokoll från KPR möte klicka här

Klicka här för att komma till KPR på Nyköpings kommuns hemsida

170912 Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet