Rossviks säteri

50 förväntansfulla medlemmar besökte Rossviks säteri och lyssnade andäktigt på när ägaren Carl von Celsing berättade om det välskötta företaget ute på landet

Efter en dryg halvtimmes genomgång av historiken kring Rossviks säteri förstod vi alla att detta var ett mycket välskött företag av oanat slag, dessutom långt ute på landet. Därefter blev det rundvandring kring de stora maskinerna som användes för skötsel av skog o mark, en titt på fliseldning för många hus, sädestorkar samt egen eltillverkning för framtida behov. När det var fikadags så erbjöds vi att besöka "sommartorpet" nere vid Hjälmaren där vi i en idyllisk miljö kunde avnjuta vår egen fikakorg och avrunda en mycket givande och synnerligen trevlig eftermiddag tillsammans. Ett stort tack till paret Håkansson som ordnat denna träff.