Anläggning av rabatt och en sommaräng

I dag (5 augusti 2020) jobbades det hårt vid Powerhuset. Den stora jordhögen har spridits ut och en rabattkant har kommit på plats.

Ett stort tack till Eric Ericsson, Anders Hjortsmarker, Annika Johansson,
Eva och Thomas Kronqvist och Mats Grundin som jobbade hårt för att snygga
upp tomten runt Powerhuset.
Foto: Mats Grundin

Rabatten har fått buskar

Kerstin Grenthe och Annika Johansson har satt buskar i den nya rabatten.