Snickeriet

Vi jobbar vidare med att ställa iordning i snickerilokalerna.

April 2019 och den första slöjdkursen har genomförts i Powerhuset snicke-
riavdelning. Har du några snickarprojekt går dom säkert att genomföra i lokalerna.

Nu i början av februari är installationen av spån sugen klar och provkörd.
Det ska bestämmas regler för användningen av makinutrustningen.
I nästa vecka börjar den första slöjdkursen.

I torsdags (6 dec.) började elekrtikern att installera el till våra maskiner.
Hål är borrat i väggen, för att ansluta spånsugen.

På tisdag (11 dec) kommer vi att påbörja montering av rörsystemet för
spånutsuget. Du är välkommen kl. 9.30

Den 6 november var vi tre eldsjälar som började ordna upp handverktygen
i slöjdrummet. Men det finns mera att göra!

Sen kan vi börja slöjda!

Vill du vara med och hjälpa till?
Kontakta Eric 0705 319 335 eller Bosse 0707348717
Eller kom in på ett öppet hus måndag eller torsdag.