Årsmötet 2021

Här kommer alla dokument som hör till årets årsmöte att publiceras.

  • Medlemmarna börjar komma
  • Kö till lotterna som vanligt
  • Prisbordet
  • Janne informerar
  • Sture läste en "Hilding" och en limerick
  • Medlemmarna börjar komma
  • Kö till lotterna som vanligt
  • Prisbordet
  • Janne informerar
  • Sture läste en "Hilding" och en limerick