Vandring 3 augusti 2021

Vi börjar vår vandring vid Usta gamla grusgrop och vandrar backen upp till TV-tornet, förhoppningsvis får vi höra lite om tornets historia. Vi rastar vid Kärrstugan som inte finns kvar, revs för länge sedan. Vi får utsikt över ett viltvatten. Därefter stig och väg till Nådhammar med lite historiebeskrivning. Sedan vägen tillbaka till grusgropen. Vandring 4.5 km lätt

Andra vandringen, till T-tornet och Nådhammar i Vårdinge. När vi kom till Nådhammar kom det en kraftig regnskur
så det blev inte så mycket sagt om gården. 26 deltagare. Karl Fredmark informerade om TV-tornet där han arbetade som ung.

Foto: Lennart Holmgren