Tipspromenad de 13 september 2021

Gnesta Seniorsamverkan i samarbete med PRO Gnesta och SPF Seniorerna Gnestabygden lockade ett tjugofemtal deltagare till septembers andra tipspromenad.

Raden med rätta svar:
imageamnzl.png
imageeiorm.png