Studiecirklar

Beroende på intresse från medlemmarna, ordnar vi cirklar i egen regi eller i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Nu startar vi upp höstens kurser och hoppas på att vi slipper fler restriktioner.
Kursprogrammet i sin helhet ser du här nedan.
Inför våren vill vi få dina tankar och idéer om nya ämnen.
Kanske en studiecirkel om en ort/landskap som vi sedan
besöker tillsammans ”Läs och res”,
fördjupning inom data, mobiltelefoni, fler språk, vardagsjuridik. Kom med dina idéer.
Skriv ut den här blanketten och skriv ner dina förslag!
Lämna den i Powerhusets brevlåda eller
skicka e-post till Ann Lundqvist. Adress längst ner på sidan.

imagek4clo.png

Studieombud är:
Ann Lundqvist
Epost: hallby.086685424@gmail.com
Tel: 073 441 34 69

Se även Vuxenskolans kursprogram på www.sv.se/sormland, 010-199 23 30