Vårbuffe Wattrangsborg

Ett 60-tal mat- och danssugna SPF'are träffades i Wattrangsborg för att äta vårbuffé och dansa.