Årsmöte 2021

Måndagen 26 april klockan 14

Som tidigare meddelats så har vi flyttat fram tidpunkten för Årsmötet till måndagen den 26 april kl. 14.00. Som pandemiläget ser ut just nu så kommer vi denna gång att genomföra ett digitalt Årsmöte. Det innebär att du behöver ha tillgång till dator/surfplatta/smart telefon för att kunna delta.

Du anmäler dig senast 16 april med namn och mailadress till vår expedition: spf.eskilstuna@telia.com eller telnr 016–134943. Alla som anmält sitt deltagande kommer därefter att erhålla en länk för uppkoppling.

Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på vår expedition direkt efter påskhelgen.

Kallelse/Dagordning för Årsmötet finns nedan.

Kallelse och Dagordning för Årsmöte 2021-04-26

Verksamhetsberättelse 2020, sammanfattning

Resultat 2020

Budget 2021

Verksamhetsplan 2021

Revisionsberättelse 2020