Berättarcafé 19 oktober

KVINNOR SOM FORMADE ESKILSTUNAS HISTORIA

  • Glada miner efter det uppskattade föredraget på SPF Seniorernas Berättarcafe. Till vänster Inga Wolfram, SPF Seniorernas ansvarige och föredragshållaren arkivarie Oskar Nilsson
  • Nästan fullsatt i ABFs samlingssal när SPF Seniorerna arrangerade Berättarcafe om viktiga kvinnor i Eskilstunas historia
  • Glada miner efter det uppskattade föredraget på SPF Seniorernas Berättarcafe.  Till vänster Inga Wolfram, SPF Seniorernas ansvarige och föredragshållaren arkivarie Oskar Nilsson
  • Nästan fullsatt i ABFs samlingssal när SPF Seniorerna arrangerade Berättarcafe om viktiga kvinnor i Eskilstunas historia

Kvinnornas historia i Eskilstuna var rubriken på senaste Berättarcafet arrangerat av SPF Seniorerna. Och nog finns det bra berättelser om framstående Eskilstunakvinnor:

  • En rik änka bekostade nytt lasarett och ny kyrka.
  • En blev Nobelpristagare
  • En startade Sveriges första bokbuss

Jeanette Zetterberg – född 1782 – är en av de starka kvinnor som format dagens Eskilstuna. Genom giftermål och framgångsrikt företagande blev hon stadens då rikaste peerson och änka. Och om hennes och andra starka Eskilstunakvinnors liv fick SPF Seniorerna en lektion när Oskar Nilsson föreläste vid SPF:s Berättarcafe tisdag den 19 oktober.

Grunden till Jeanette Zetterbergs förmögenhet handlade bland annat om framgångsrik smidesverksamhet i lokaler som hon senare som änka sålde vidare.  300 000 riksdaler hade hon på fickan och kunde genom donationer se till att Klosters kyrka kunde byggas, att det första länslasarettet byggdes och att staden fick ytterligare en bro över ån.

Men även andra kvinnors liv belystes av Eskilskällans arkivarie Oskar Nilsson, inte minst Alva Reimer, bonddotter från Slagsta som 1918 träffade cykelturisten Gunnar Myrdal. Ett möte som resulterade i två Nobelpris. Alva som fick fredspriset och Gunnar som fick ekonomipriset.

Under folkrörelsernas storhetstid i början av 1900-talet var det en annan kvinna som trädde fram – Mina Eriksson som blev mångårig ordförande för den första socialdemokratiska kvinnoklubben. Men där finns också Hilma Persson – ett av 10 barn till en arrendator vid Stenby gård. Vid 56 års ålder träffade hon en sierska som menade att Hilma borde sadla om och ägna sig åt restaurangverksamhet. Resultatet blev Margarethas matsalar på Vasbergsgatan – en vacker byggnad som dessvärre idag är riven.

Sist – men inte minst – ägnades Oskar Nilssons berättelse om Gunborg Nyman som 30-åring kom från Landskrona till Eskilstuna och var från 1938 till 1971 bibliotekschef i Eskilstuna och hon ägnade hela sitt liv åt stadens kulturliv. Bland mycket annat såg hon till att en av Sveriges första biblioteksbussar kom till.

Text och bild: Torbjörn Gustafsson