VÄLBESÖKT TRÄFF I FORS KYRKA

Fors kyrka – med anor från tidig medeltid – bär på många spännande hemligheter. Det fick ett 25-tal medlemmar i SPF Seniorerna veta vid den rundvandring i kyrkan som arrangerades tisdagen den 3 november.

  • Kyrkvaktmästare Krister Bäck berättade engagerat om Fors kyrkas mycket gamla träskulpturer
  • Förr begravdes ofta prominenta Eskilstunabor i själva kyrkan. När gravarna var relativt nya var kraftig stank berättade kyrkvaktmästare Krister Bäck
  • Fors kyrkas förnämliga orgel förevisades av organisten Richard McGovern. I runda slängar skulle ett liknande orgelbygge kosta 4-5 miljoner idag
  • Kyrkvaktmästare Krister Bäck berättade engagerat om Fors kyrkas mycket gamla träskulpturer
  • Förr begravdes ofta prominenta Eskilstunabor i själva kyrkan. När gravarna var relativt nya var kraftig stank berättade kyrkvaktmästare Krister Bäck
  • Fors kyrkas förnämliga orgel förevisades av organisten Richard McGovern. I runda slängar skulle ett liknande orgelbygge  kosta 4-5 miljoner idag

Kyrkvaktmästare Krister Bäck gav besökarna en riktig historielektion om allt från den allra äldsta träkyrkan från 900-talet, som man hittat rester av, till de reparationer och renoveringar som gjorts genom åren och som har förändrat kyrkan utseende allteftersom.

Delar av dagens kyrka har kvar väggar från 1000-talet och vad inte många vet är också att delar av Fors kyrkpark har varit begravningsplats och att det fortfarande lär finns kvar lämningar efter den i marken.

Mannen bakom det medeltida kyrkbygge som vi kan se delar av idag, var den engelske munken S:t Eskil som ju också har gett Eskilstuna sitt namn. Under 1300-talet förlängdes kyrkan och då restes också ett torn vars användningsområde i första hand var att fungera som ett försvarstorn. Först på 1600-talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende.

Under rundvandringen fick också deltagarna veta historien bakom de flesta gamla skulpturer, gravar och vapensköldar, som finns i kyrkan.

Rundvandringen avslutades med lunch i församlingshemmet och efter det en visning av kyrkans förnämliga orgel och dess förmåga att variera musiken på mängder av olika sätt.

Tyvärr var det många medlemmar i SPF Seniorerna som inte kunde få plats på denna första visning eftersom deltagarantalet var begränsat – därför kommer det framöver att bli åtminstone en visning till – förmodligen i början på nästa år.

Text och bild: Torbjörn Gustafsson