Minnen från FN på medlemsträff

Vid medlemsträffen på seniorcentrum måndag den 15 november berättade Örjan Norsted om sin tid i FN:s tjänst under rubriken ”Minnen från min tid som FN-observatör”

Örjan började som FN-observatör i Golan 1975, då fick han ha sin familj med sig. Vid senare tjänstgöringar i Iran-Irakkriget, i Angola och i Balkan fick inte familjen följa med.

I Israel-konflikten finns fortfarande FN observatörer som tjänstgör. Örjans berättelser påminde oss om konflikterna, och kanske fick vi en annan insikt om vad konflikterna egentligen handlade om. Många vackra bilder från Golan och Sarajevo visades, men även bilder på hur man som FN observatör levde och bodde .Örjan visade även bilder som gav rysningar. Bild på ett minfält där Örjan gick försiktigt tillbaka i sina egna fotspår till säker mark. En bild från en stad i Angola visade på fattigdom och förstörelse, trots att Angola är ett rikt land med diamant, guld och oljetillgångar. Bilden på Sarajevos OS-stadium, som hade blivit en gravplats, berörde också.

FN observatorer är alltid obeväpnade, åker/kör vanliga bilar, ej bepansrade fordon. Dom får själva ordna bostad och mat. Viktigt att FN observatorerna inte uppfattas som ett hot.

Ett mycket intressant måndagsmöte, som ibland lockade fram skratt, ibland rysningar. Men också insikten om hur mycket en FN observatör kan åstadkomma och att dom behandlas med respekt. Örjans berättelser gav också vidgade insikter om vad krig och konflikter kan bestå av. Drygt ett 40-tal SPF-medlemmar deltog i måndagsmötet. Många medlemmar tyckte berättelserna var intressanta och ville gärna lyssna mera till Örjans berättelser. Mötet arrangerades i samarbete med ABF.

Text: Marianne Rohlén