2021-05-12 Frilufsarna promenad med start från Djurgården

Väldigt god anslutning var det bland frilufsarna inom SPF Seniorerna Eskilstuna när det anordnades en promenad med start från Djurgården.

Väldigt god anslutning var det bland frilufsarna inom SPF Seniorerna Eskilstuna när det anordnades en promenad med start från Djurgården in i Odlarskogen och förbi golfbanan. Leif Korsman hade lagt banan och informerade före start.

Det vackra vädret bidrog säkert till hög stämning och trivsel när matsäcken käkades gemensamt med Coronasäkert avstånd från varandra, efter promenaden.

Nästa promenad anordnas onsdagen 26 maj. Promenad vid Näshultasjön. Avfärd i bilar från Skogsängens IP klockan 09:30. Samåkning i bilar erbjuds inte. Fin plats ska vi hitta för att även då gemensamt äta medhavd matsäck.

Upplysningar genom Maj-Britt Besterman, telefon 073 224 62 72.

Text och bild: Roger Stark