Reportage från möte i Kommunala pensionärsrådets AU

Förslag till föreningsstöd glömmer pensionärerna

Förslaget till nytt föreningsstöd till de olika föreningar som verkar inom Eskilstuna kommun har varit ute på remiss. Vid kommunala pensionärsrådets arbetsutskotts senaste möte diskuterades förslaget och där kunde man konstatera att pensionärsorganisationerna överhuvudtaget inte nämns. Enbart 20-åringar upp till 64-åringar nämns uppfattas av rådet som en tydlig diskriminering.

Det framgår av den rapport som Mona Andersson, SPF Seniorernas representant i KPR:s arbetsutskott har lämnat.

 -Vi beslutade att KPR skall göra en skrivelse och tala om att vi upplever oss diskriminerade. Även de enskilda föreningarna borde skicka in synpunkter. Senast under vecka 34 bör synpunkter ha kommit in berättar Mona Andersson.

För övrigt rapporterar Mona Andersson följande från mötet.

Boendeplanering – Jan Helgesson från KFAST

Under ca 30 minuter gick J Helgesson och hans assistent S Mischanek igenom det nya trygghetsboende som skall byggas i Munktellarenan. Redan i januari 2022 förväntas planeringen starta och efter ca två år blir det inflyttning. Trygghetsboende innebär att man måste vara 70+ för att bo där, dock kan man redan vid 65+ anmäla intresse dvs. ställa sig i kö. Man kan inte ta med sig några ”poäng” från tidigare boende hos KFAST utan alla börjar på 0 poäng. Att åldern är satt till 70 år beror på en tidigare utredning, Äldreboendeutredningen, där det fastslogs att subventioner endast skulle utgå till kommunen om de boende var 70 år och över.

Det ingår ingen vård- och omsorg i boendet utan behöver man det får man söka bistånd hos kommunen. Dock skall det finns en värd/värdinna med samordnande funktioner. Det skall även finnas gemensamma ytor inomhus som tex. stora ytor för fest/samkväm, teknik för biovisning, bastu med spakväll, hobbyrum, gemensam tvättstuga med mangel, möjligheter att hyra parkering i en parkeringsyta under huset mm. Men även gemensamma ytor utomhus skall finnas för tex. bouleplan eller odlingsmöjligheter.  Totalt byggs det 104 lägenheter, från 1 rum och kök till 3 rum och kök, där hyran varierar från 5 300 kr för en etta och 9 600 kr för en trea. Dock är detta preliminära belopp. Det kommer även att finnas en lägenhet att hyra för övernattning.

Enlig Helgesson kommer det att byggas fler trygghetsboende framöver, både i KFAST:s regi och via privata byggare.

Aktuellt från våra arbetsgrupper

Boendegruppen skall ses den 1/7 för olika diskussioner kring boende bland annat trygghetsboendet medan Vård- och omsorg (Hemtjänstgruppen) tar upp sina möten i augusti, då bland annat Nära Vård skall diskuteras. Inom gruppen har förslaget om att införa djupfryst mat diskuterats men införandet av detta har skjutits fram, även diskussionen kring Matsedeln för denna djupfrysta mat har avstannat och/eller ej kommit i gång. Beslöts att Annika Linder skall kontrollera vad som hänt.  IT-teknikgruppen har diskuterar hur inköp av inköpsvaror skall ske, inget är klart än, de har även haft uppe till diskussion förutsättningarna kring att känna sig trygg hemma.

Köläget till SÄBO

Här framkom det att det finns 40 köande till denna typ av boende. Detta upplevde alla som  mindre bra men det pågår planering för fler boenden eftersom det finns större behov även framgent.

Höstens planering

Under hösten finns ett flertal saker att diskutera och ta ställning till:

  • Föreningsstöd, där svar skall vara inne senast 31/8
  • Tillgänglighetsplanen, där svar skall vara inne senast 22/9 (ni har även fått den utskickad)
  • En motion om LOV- lagen om valfrihetssystem dvs. där den enskilde har rätt att välja leverantör som skall utföra tjänster inom hälsovård och socialtjänst, som den upphandlade myndigheten godkänt och tecknat avtal med. Vi skulle idag ha fått en ”dragning” av Suzan Östman Backman, som är samordningschef på kommunlednngskontoret gällande LOV. Hon hade dock meddelat förhinder.

Fyra nya datum för hösten bestämdes: 23/8, 13/9, 15/10 och 18/11. Beslutades att försiktighet skall tillämpas även under hösten vad gäller fysiska möten och därför blir de första i digital form.