Friluftsgruppen pausar

Paus under mars

På grund av den ökade smittspridningen i samhället nödgas vi pausa de planerade aktiviteterna under mars månad. Därefter kommer nytt övervägande att ske, följ utvecklingen här på hemsidan.