Härlig nystart för frilufsarna 11 augusti 2021

Det må vara inledning av hösten, men dagens frilufsare tycktes nästan vårystra efter det långa uppehållet.

Härlig nystart för frilufsarna i SPF Seniorerna Eskilstuna genomfördes onsdagen 11 augusti med en härlig promenad med fikarast vid vändpunkten. Det må vara inledning av hösten, men dagens frilufsare tycktes nästan vårystra efter det långa uppehållet. Vi samlades vid Ekeby våtmark och genast fick stifta bekantskap med massor av fågelarter, mest gäss av olika slag, men vi såg också skäggdoppingar, sothöns, skrattmåsar och en del annat i och omkring dammarna.

Promenaden gick längs Eskilstunaån till Ekbacken, ett naturreservat med många 200-åriga ekar. Ekarna gör att naturreservatet hyser en mängd olika arter. Träden står som värd för exempelvis den lilla gulpudrade spiklaven och den betydligt större oxtungsvampen. Är du intresserad av insekter har du här möjlighet att se arter som bålgeting, brun trädmyra och spetsfläckad trollslända. Dock var ingen av dessa synliga just denna dag. På våren blommar bland annat vitsippor, liljekonvaljer och blåsippor mellan de vidkroniga ekarna.

Mitt i denna härlighet käkade vi vår matsäck. Några satt på bänkar, andra på stenar eller stockar, samt, ytterligare andra direkt i gräset. Nöjda med matsäcken vände hela gruppen åter till Ekeby våtmark.

Nästa tillfälle som SPF-frilufsarna ger sig ut på äventyr blir onsdagen 1 september då vi träffas vid Måsta Äng. Då är det Hans Löthman som vet mera, telefon 073 959 8820.

Text: Roger Stark   Foto: Leif Korsman