Lägenheter i vård och omsorg

772 nya lägenheter i vård och omsorg

De närmaste tio åren behöver Eskilstuna kommun 772 nya lägenheter inom vård-och omsorgsboende.
Det framgår av kommunens lokalförsörjningsplan.
De nya lägenheterna ska finnas i tio nya fastigheter samtidigt som äldre fastigheter som inte håller måttet ersätts.

Kommunens planer beskrivs i ett svar från vår-och omsorgsförvaltningen på en skrivelse från SPF och övriga pensionärsorganisationer i Eskilstuna.
Det var efter rykten om att kommunen, utifrån nya beräkningsmodeller, ville minska antalet platser som pensionärsorganisationerna reagerade.
De krävde svar på hur planerna ser ut för de framtida vård-och omsorgsboendena.

I svaret från vård-och omsorgsförvaltningen framgår att behovet inte skrivits ner och att man "säkerställer att fastigheter byggs ut i den takt som behoven visar".
Kommunen skriver också att den inför 2021 ska ägnas sig åt ett arbete för att utveckla boendet för de äldre och att målet är attt kunna erbjuda ett bredare utbud av bostäder och boende som är anpassat för de äldre – deras behov och önskemål.