Coronaviruset på äldreboenden

SPF kräver svar om coronaviruset på äldreboenden

 

Det sätt som kommunerna i Sörmland mörkat uppgifter om hur coronaviruset drabbat de Sörmländska äldreboendena har fått SPF i Eskilstuna att reagera starkt.
- För oss är det högst anmärkningsvärt attt kommunerna, som ska vara i första linjen i kampen mot viruset kan agera på detta sätt, skriver SPF i ett brev till Eskilstuna kommuns vård-och omsorgsförvaltning.

SPF konstaterar vidare, att trots att Folkhälsomyndighetens främsta fokus har varit att de äldre ska skyddas har kommunerna misslyckats med uppgiften. Coronaviruset har nu stor spridning inom äldrevården.
I den undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort av de särskilda boendena i Stockholms – och Södermanlands län för att försöka hitta orsakerna till smittspridningen finns två viktiga förklaringar:
* Personal har varit på jobbet trots sjukdom.
* Det är svårt med den sociala distanseringen på ett äldreboende.
I undersökningen framgå också att andelen tillfälligt anställda varit större på boenden med konstaterade coronafall.

Inför framtiden kräver nu SPF svar på en rad frågor från Eskilstuna kommun – bland annat:
* Hur många olika personer ur personalen besöker en brukare i hemtjänsten i genomsnitt under 14 dagar?
* Hur många av dem är tim-eller kortidsanställda?
* Vad gör kommunen för att minska rotationen av olika personer?
* Hur arbetar man med försöka hålla den sociala distanseringen?
* Har kommunen någon hygienansvarigt person eller grupp?
* Vem sköter städning av hygienutrymmen i de egna boendena?
* Var är distriktssköterskor och andra legitimerade sjuksköterskor placerade och vad är deras roll på äldreboendena?
Och till slut:
Vad gör kommunen för att förhindra ytterligare smittspridning nu och i framtiden??