Årsmöte 2020

SPF Seniorerna Eskilstuna har haft sitt årsmöte den 10 februari på Seniorcentrum.

SPF Seniorerna Eskilstuna har haft sitt årsmöte den 10 februari på Seniorcentrum. Föreningens ordförande Ulla-
Britt Lindberg hälsade alla 119 närvarande medlemmar välkomna.
Musikgruppen "Finstämt" underhöll inledningsvis.
Parentationen hölls av Kerstin Byström med två dikter av Gunnar Sandevärn. Ceremonin inramades med sånger från kören Musikalen.

Till mötesordförande valdes Christer Kax Sundberg . Vid mötet presenterades resultat- och balansräkning och verksamhetsberättelse för 2019 samt budget - och
verksamhetsplan för 2020. Samtliga godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

Val förrättades enligt valberedningens förslag. Till ordförande omvaldes Ulla-Britt Lindberg. Omval 2 år av Håkan Carlsson och Inga Wolfram. Omval 1 år (fyllnadsval) Veronica Ankarfjärd. Nyval 2 år Håkan Hammargren (Sekreterare) och Torbjörn
Gustafsson samt nyval 1 år Elisabeth Isaksson (Vice kassör). Håkan Jormelius (Vice ordförande) och Irene Lundström (Kassör) har 1 år kvar. Styrelsen konstituerades därefter enligt parenteser ovan.

Håkan Omberg och Stig Nordqvist utsågs till Hedersmedlemmar i föreningen efter som de:
" på ett mycket föredömligt sätt agerat som en sann ambassadör för våra medlemmar och vår förening både inom och utanför SPF Seniorerna Eskilstuna".

Christer Häckter lämnade styrelsen och avtackades för sina 5 år som sekreterare. Ulla-Britt Lindberg tackade alla funktionärer för ett gott arbete genomfört under 2019.
Christer Kax Sundberg avslutade mötet och därefter avslutades årsmötet med fika och underhållning av gruppen "Finstämt".

Flera bilder finns i Bildgalleriet via denna länk.

Text: Christer Häckter  Bilder: Leif Johansson