Höstens första Berättarcafé 17 sept

Drygt 70-talet medlemmar som ville veta mer om Osteoporos - Benskörhet.

Höstens första Berättarcafé 17 september lockade drygt 70-talet medlemmar som ville veta mer om Osteoporos - Benskörhet.

Jessica Loayza, Klinisk apotekare samt osteoporoskoordinator hos Region Sörmland förklarade olika symptom samt hur man kan behandla/underlätta vardagen för den drabbade. Osteoporos, d v s onormalt porös bentäthet som kan leda till att skelettet blir skört ökar därmed risken för frakturer. Var tredje svensk kvinna över 70 och var 6:e svensk man över 70 drabbas.

Faktorer som kan påverka utvecklingen är - ålder, ärftlighet, långvarig kortisonbehandling, fysisk inaktivitet, tobak samt alkohol. Osteoporos behandlas oftast med: Läkemedel samt egenvård (fysisk träning och en sund och hälsosam livsstil). Det ställdes många frågor till Jessica som kunnigt guidade åhörarna med tänkvärda svar. Som vanligt stannade många kvar för en gemensam fika efteråt i ABFs cafeteria.

Text och Bild: Ulla-Britt Lindberg