Studiecirkel

Va´va´de´som hände

Årets studiecirkel i att skriva memoarer genomförs under oktober månad 2019. Det är ABF i samarbete med SPF Seniorerna Eskilstuna som inbjudit till fem träffar för att väcka minnen till liv, sätta dem på pränt och kanske rent av skriva memoarer.
Cirkelledare är Roger Stark, som sammanlagt jobbade 45 år som journalist varav 42 år på Eskilstuna-Kuriren.
Fem deltagare anmälde sig och dessa har nu kommit igång med faktasamling och även har de första avsnitten ur respektives liv förevigats. På bilden ser vi, stående från vänster cirkelledaren Roger Stark, Tommy Carlsson och Ing-Marie Backman, samt sittande från vänster Jan Edenmo, Siv Sundling och Lars Pettersson.

Text och bild: Roger Stark