Brukarrevision av äldreomsorgen med fokus på demensboenden

Ordföranden inom vård- och omsorgsnämnden har gett SPF Seniorerna i Eskilstuna ett uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen genomföra en brukarrevision med inriktning på demensboende. Revisionen skall ske genom att intervjua anhöriga till personer med demenssjukdomar, som bor på kommunens demensboenden.

Läs slutrapporten här.