2019-11-07 AW på Papas Tapas

AW på Papas Tapas torsdagen 2019-11-07

Som alltid på våra AW har vi fullt hus och idel glada miner. Första
torsdagen i månaden träffas vi. Denna dag var det kö utanför Papas Tapas, andra sidan långt innan öppningsdags.