Rapport brukarrevision inom hemtjänsten i Eskilstuna

Vård- och omsorgsnämnden har gett SPF Seniorerna i Eskilstuna i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen genomföra en brukarrevision inom hemtjänsten i ordinärt boende i Eskilstuna. Brukarrevisionen är att genomförd med start under andra kvartalet 2019.

Läs rapporten om brukarrevisionen här.