Årsmöte 2019

SPF Seniorerna Eskilstuna har haft sitt årsmöte den 11 februari på Seniorcentrum.

Föreningens ordförande Ulla-Britt Lindberg hälsade alla 106 närvarande medlemmar välkomna.

Parentation hölls av Kerstin Byström med en dikt av Gunnar Sandevärn och ceremonin inramades av gitarrgruppen "Tuna Gitarrer".

Till mötesordförande valdes Ann-Sofie Wågström(ordförande kommunalfullmäktige). Vid mötet presenterades resultat- och balansräkning och verksamhetsberättelse för 2018 samt budget - och verksamhetsplan för 2019. Samtliga godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

Val förrättades enligt valberedningens förslag. Till ordförande omvaldes Ulla-Britt Lindberg. Omval 2 år av Håkan Jormelius(Vice ordförande), Christer Häckter (Sekreterare) samt nyval 2 år Irene Lundström(Kassör). Inga Wolfram, Veronica Ankarfjärd och Håkan Carlsson har 1 år kvar. Styrelsen konstituerades därefter enligt parenteser ovan.

Bo Billing lämnade styrelsen och avtackades för sina 4 år som kassör. Ulla-Britt Lindberg tackade alla funktionärer för ett gott arbete genomfört under 2018.

I samband med årsmötet lämnade några funktionärer sitt gruppansvar. Torbjörn Olsson och Leif Johansson från IT-gruppen och Hans-Jörgen Opperud för Boule.

Kerstin Byström tackades för sin parentation. Alla tackades/avtackades med en blombukett

Ann-Sofie Wågström avslutade mötet och därefter avslutades årsmötet med fika och underhållning av "Tuna Gitarrer".