KRP och RPR rapport

En artikel om hur arbetet med KPR och RPR fortgår.

KPR (Kommunala Pensionärs Rådet)

Boendegruppen genomförde en guidad busstur i juni 2019 där Byggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti guidade oss genom Eskilstuna/Torshälla till pågående och kommande byggnationer. Mycket givande resa.
Boendegruppen fick också en genomgång av alla pågående/planerade vård och omsorgsboenden, exempelvis Nätet, Trumslagargården, Skiftinge, Gillet, Ekebo, och Spångagården.
Projektledare Margret Olsson (från Eskilstuna kommun) redovisade planerna för nya Seniorhuset på Trumslagargården där cirka 13500 m2 kommer att renoveras för senioraktiviteter.
Boendegruppen framförde önskemål om att få medverka i arbetet redan vid projektstart.

RPR (Regionala Pensionärs Rådet)

Första mötet maj 2019 redovisades projektet -Aldrig ensam i Gnesta.
Andra mötet oktober 2019. Psykisk ohälsa hos personer över 65 år, överläkarna Kajsa Verner och Anna Living redovisade resultatet. Ett observandum att skilja på depression och demens, i första fallet finns behandling, vilket är viktigt att känna till. Samhället ställer större krav vilket kan ge upphov till stress och medföljande sjukdomssymtom.
Nätdoktorers förskrivning av läkemedel. Sjukskötare Kent Bobits redovisade aktuellt läge.
Flera nätdoktorer i Sörmland. Den digitala världen utvecklas, vilket innebär att vi måste anpassa oss till denna.
Regelverk för sjukresor Katarina Olsson och Sanna Johansson redovisade nyheter mot dagens regelsystem. Det nya regelsystemet kommer inte att vara lika omfattande. Ett förslag skickas ut på remiss och skall sammanställas under februari 2020. Beslut tas i Regionfullmäktige juni 2020.

Focusområden inför nästa Rådsmöte (december 2019) är Friskvård/Kultur

Med vänlig hälsning
Ann-Marie Skantz