Brukarrevision inom hemtjänsten

Senvintern 2018 gav ordförande för vård- och omsorgsnämnden inom Eskilstuna Kommun SPF Seniorerna i Eskilstuna i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen genomföra en brukarrevision inom hemtjänsten i ordinärt boende. Detta var även i linje med SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktets Seniorplan.

Läs rapporten från brukarrevisionen här.