Brukarrevision inom Lagersbergs äldreboende – ett pilotprojekt

Brukarrevision används på flera orter i Sverige för att öka brukarnas inflytande och delaktighet inom socialtjänstens olika verksamheter. Men inom äldreomsorgen har, såvitt vi känner till, någon sådan revision inte utförts tidigare Utgångspunkten för detta projekt är den nationella värdegrunden för äldreomsorgen: Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

Läs mer om brukarrevisionen i dokumentet som finns här.