Utfrågning Majoriteten 7 febr. 2018

Utfrågning av Majoriteten i Eskilstuna den 7 febr. 2018. Jari Puustinen ( M ), Arne Jonsson ( C ) och Mikael Edlund ( S ). Moderator Håkan Jormelius.