Ulla-Britt Lindberg valdes till ny Ordförande

På Årsmötet den 12 febr. valdes Ulla-Britt Lindberg till ny Ordförande