Månadsträff med vår landshövding 240129, referat.

Måndagen den 29 januari startade vi upp 2024 med en månadsträff. Vi var 70 st som kom på träffen.

  • Alla lyssnar på vår landshövding Beatrice Ask.
  • Ännu mer publik.
  • Alla lyssnar på vår landshövding Beatrice Ask.
  • Ännu mer publik.

Vår landshövding Beatrice Ask var inbjuden för att berätta om sitt liv. Beatrice började att berätta om sin uppväxt i Sveg. Hon växte upp med en ensamstående mamma som fick henne vid 19 års ålder.

Hon började tidigt engagera sig i föreningslivet. Läste in gymnasiet via Hermods korrespondensskola, var utbytesstudent i USA. I politiken har uppdragen varit många och varierande såsom ombudsman i moderata ungdomsförbundet, förbundsordförande i samma förbund. Förutom att har varit justitieminister har hon också varit skolminister.

Hon berättade att hon var stolt över att vara Landshövding i Sörmland som har allt förutom fjäll. Länsstyrelsen som är statens förlängda arm består av 170 medarbetare.

Denna månadsträff var ett samarrangemang med PRO i Björkvik

Text: Ann-Kristin Pettersson
Bild: Rigmor Pettersson

SPF Seniorerna Björkvik