Mobiltelefonanvändning

Varannan onsdag 09:30 - 11:30 i SPF-lokalen Torggatan 13

Ledare:
Göran Johansson tel. 070-601 86 37
Arne Stockman tel. 070-631 56 92

Varannan onsdag med start 22 september.

Tillsammans lär vi oss hur vi kan använda en så kallad smartphone till olika saker.