Missionärer under 100 år 1864 - 1964

Biskop emeritus Jonas Jonasson föreläser om Svensk kyrkans missionsverksamhet

SPF i Oxelösund hade, i samarrangemang med Oxelösunds församling, en föreläsning om svenska kyrkans mission åren 1874 – 1974 i S:t Botvids kyrka. Biskop emeritus Jonas Jonson har skrivit om den utförligt i sin bok "Missionärerna".

Den väckelserörelse som gick genom Sverige under 1800-talet vitaliserade den tidigare ganska stela kyrkan. Väckelsen var stark och det fanns en uppfattning att det var varje människas rättighet att ta del av evangeliet.

Med missionen följde också lärare, sjuksköterskor och läkare med till missionsstationerna och byggde upp sjukhus och skolor. Inom kyrkan fanns det möjlighet för ogifta kvinnor att inneha en tjänst. Många starka kvinnor följde med missionsverksamheten ut i världen, ut till Sydafrika, Indien och Kina. Ofta blev det ett livslångt engagemang.

Jonas gav flera exempel på kvinnor som har haft stor påverkan på de länder de verkat i.

Kontakten mellan missionen och anhöriga och vänner i Sverige gjorde att kunskapen i Sverige om förhållanden i andra delar av världen ökade.