Föredrag våld i nära relationer

SPF seniorerna i Oxelösund besöktes av Olga och Minna, från kvinno-och tjej jouren Mira i Nyköping.

Mira är en självständig förening som ger akut samtalsstöd och har tillgång till jourlägenheter för de kvinnor och barn som har flytt från våldsam partner.  Våld i nära relationer kan vara av såväl fysiskt som ekonomiskt, psykiskt och sexuellt slag. Åldersgruppen är från 12 år och uppåt. Få äldre söker hjälp och särskilt dementa som vårdas i hemmet dygnet runt av uttröttade anhöriga är extra utsatta. Omsorgspersonal behöver kunskap för att uppmärksamma detta. Filmen ”Våld mot äldre i nära relation” avslutade ett angeläget föredrag.