Ändrat datum för utflykten till Horsvik! 12 maj i stället för 7 maj.

På grund av sen vårblomning flyttas utflykten till Horsvik från 7 maj till 12 maj.