Zoomutbildning - en baskurs för alla medlemmar

Förbundet bjuder in medlemmar till en baskurs för att gå igenom den digitala plattformen Zoom. Kursen vänder sig till dig som behöver baskunskaper för att kunna delta i ett Zoom-möte samt starta upp ett eget Zoom-möte.

Datum och tid
Onsdagen 17 februari eller torsdagen den 18 februari. Samma tider båda dagarna.
Kl 10 -12 för de som enbart vill lära sig mer om att vara mötesdeltagare, och kl 14-16 för de som vill bygga på kunskaperna med att vara mötesledare. Du kan logga in från kl 09.30.

Digital kurs
Kursen genomförs på Zoom, som ett webbinarium. För det krävs antingen en dator, en surfplatta eller en smart telefon med kamera samt internetuppkoppling.
Kursinnehåll

  • Hur man skapar ett Zoom-konto
  • Hur man ansluter till ett möte
  • Hur ett väntrum fungerar
  • Inställning av videokamera och ljud
  • Vad betyder de olika ikonerna?
  • Hur man använder chatten
  • Hur det fungerar på dator, surfplatta respektive mobil
  • Hur man själv startar upp ett eget Zoom-möte

Klicka på länken nedan för att registrera dig:

Onsdagen den 17 februari (Enbart ett fåtal platser kvar)
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UoGQqVwqRk-YK0UxqhHX4A

Torsdagen den 18 februari
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Hb7eds8OQcak_GE0iNdjkA